انتقادات و پیشنهادات

خوشحال می‌شویم که کلیه کاربران عزیز هر گونه پیشنهاد، انتقاد و یا شکایتی از نحوه عملکرد کیدزاندفان و وب سایت دارند، منعکس نمایند. ما در کیدزاندفان همواره مشتاقانه منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان هستیم.

پیشاپیش، بینهایت از حمایت و همیاری شما سپاسگزار و قدردانیم.

مسیرهای پشتیبانی و بخش نظرات و انتقادات: